We werken met een inschrijfperiode en loting. De inschrijftermijn start bij publicatie op de gemeentelijke website en in de lokale kranten Elna en Groenlose Gids (25 mei 2022). De termijn sluit op 8 juni 2022.

1. Inschrijving

Belangstellenden kunnen zich tot en met 8 juni 2022 inschrijven.

2. Loting

Onder de inschrijvingen vindt een loting plaats waarmee de rangorde wordt bepaald voor de nummers 1 t/m 4 die een plan mogen indienen en voor de overige nummers die op de reservelijst komen te staan. De reservelijst kan dus een plan indienen als de nummers 1 t/m 4 niet voldoen aan de voorwaarden.

3. Indienen van het plan

De nummers 1 t/m 4 krijgen tot 1 augustus 2022 de tijd om elk een uitgewerkt plan in te dienen. Dit plan bevat:

  • een plantoelichting die ingaat op de voorwaarden van een Tiny House;
  • gevelaanzichten van de Tiny House;
  • motivatie/onderbouwing.

4. Beoordeling op basis van voorwaarden

Donderdag 2 augustus worden de eerste 4 plannen gepitcht (10 min. per pitch). Aansluitend toetsen we of de plannen voldoen aan de voorwaarden. Als het plan van een van de nummers 1 t/m 4 niet voldoet, en ook niet zodanig kan worden aangepast dat het aan de voorwaarden voldoet, kan de eerstvolgende op de reservelijst een plan indienen.

5. Kavelverdeling en inrichting van het gebied

Met de vier gegadigden gaan wij gezamenlijk in gesprek over de verkaveling en inrichting van het gebied. Dat gaat over de situering van de woningen, maar ook over het beheer en gebruik van het gebied.

6. Tekenen huurovereenkomst

De gemeente biedt een huurovereenkomst aan dat uiterlijk 31 augustus ondertekend in bezit van de gemeente moet zijn.

7. Aanvraag omgevingsvergunning

Voor een Tiny House moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. De omgevingsvergunning moet uiterlijk 31 december zijn aangevraagd.

8. Gezamenlijk beheer terrein

De gemeente verwacht dat de eigenaren een gemeenschap vormen en regels afspreken om onder andere het terrein goed te beheren.