Soort Kavels

Kavels De Woerd

 

welstandsvrij Vrije kavels (welstandsvrij)

In De Woerd geeft de gemeente u optimale vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van uw eigen huis. Welstandsvrij bouwen wil namelijk zeggen dat bouwplannen niet getoetst worden aan de Welstandsnota en dat de welstandscommissie niet wordt geraadpleegd. Uiteraard moeten de woningen wel voldoen aan het bouwbesluit om onveilige situaties te voorkomen. Verder heeft ieder perceel een zogenoemd kavelpaspoort. Daarin is omschreven waar de bebouwing mag staan en met welke hoogte. Voor wat betreft de beeldkwaliteit geldt slechts een beperkt aantal eisen. Gaat het om materialen of kleurstelling? Dan bent u volledig vrij in uw keuzes. Vrij bouwen dus op De Woerd!

Samen met een architect bouwen

De gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de woning. Daarom is het voor de vrije kavels verplicht dat de nieuwe woning op De Woerd wordt ontworpen door een gecertificeerd architect, die ingeschreven is in het architectenregister. Zo krijgt iedere woning een eigen identiteit en levert daarmee een unieke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit in de nieuwe wijk De Woerd.
In het beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en in de uitgiftevoorwaarden zijn alle regels en voorwaarden terug te vinden.
niet-welstandsvrij Vrije kavels (niet welstandsvrij)

Aan 1 zijde van de straat De Woerd kunnen 2-onder-1-kappers gebouwd worden. U koopt een kavel van de gemeente Oost Gelre. Vervolgens kunt u samen met uw buurman de 2-onder-1-kapper realiseren. De 2-onder-1-kap woningen dienen te bestaan uit 2 bouwlagen met langs- of dwarskap. Voor de woningen geldt een rode baksteen, met een donkere plint en zwart of grijs pannendak. In het beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en in de uitgiftevoorwaarden zijn alle regels en voorwaarden terug te vinden.

Flierbeek

Kavels Flierbeek
welstandsvrij Vrije kavels (welstandsvrij)

In Flierbeek geeft de gemeente u optimale vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van uw eigen huis. Welstandsvrij bouwen wil namelijk zeggen dat bouwplannen niet getoetst worden aan de Welstandsnota en dat de welstandscommissie niet wordt geraadpleegd. Uiteraard moeten de woningen wel voldoen aan het bouwbesluit om onveilige situaties te voorkomen. Verder heeft ieder perceel een zogenoemd kavelpaspoort. Daarin is omschreven waar de bebouwing mag staan en met welke hoogte. Voor wat betreft de beeldkwaliteit geldt slechts een beperkt aantal eisen. Gaat het om materialen of kleurstelling? Dan bent u volledig vrij in uw keuzes. Vrij bouwen dus in Flierbeek!

Samen met een architect bouwen
De gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en de woning. Daarom is het voor de vrije kavels verplicht dat de nieuwe woning in Flierbeek wordt ontworpen door een gecertificeerd architect, die ingeschreven is in het architectenregister. Zo krijgt iedere woning een eigen identiteit en levert daarmee een unieke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit in de nieuwe wijk Flierbeek.
niet-welstandsvrij Vrije kavels/particuliere kavelbouw (niet welstandsvrij)

De kavels (2-onder-1-kappers) aan het water zijn wat kleiner en geschikt voor grondgebonden woningen. Onder andere senioren kunnen hier een woning realiseren. De woningen hebben een lage goothoogte (2-4 meter) en een hoge bouwhoogte (6-9 meter). Op de overige kavels passen woningen van 2 lagen met een kap. In het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan zijn alle regels en voorwaarden terug te vinden. Als u belangstelling heeft voor een kavel aan het water dan kunt u dit aangeven. We nemen dan contact op om de plannen te bespreken. Collectief particulier opdrachtgeverschap is een mogelijkheid.
special Specials

Voor de specials geldt dat de architectuur en materiaal en kleurstelling af moet wijken van de omgeving. Er is veel mogelijk: er kunnen woningen worden gebouwd, maar ook bebouwing voor dienstverlening, cultuur en ontspanning, maatschappelijke voorzieningen. En ook combinaties daarvan zijn mogelijk. Hierbij geldt wel dat maximaal 30% van het terrein bebouwd mag worden. In het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan zijn alle voorschriften terug te vinden. Als u belangstelling heeft voor een special dan kunt u dit aangegeven. We nemen dan contact op om de plannen te bespreken. Collectief particulier opdrachtgeverschap is hier een mogelijkheid. De grondprijs zal marktconform bepaald worden en is afhankelijke van de toekomstige functie (s). Wilt u een indicatie van de grondprijzen? Neem dan contact op met de gemeente Oost Gelre.
niet door de gemeente Kavels niet door de gemeente uit te geven

Deze kavels worden door Bruggink Projectontwikkeling B.V., Ontwikkelingscombinatie Flierbeek B.V. of ProWonen uitgegeven. Voor meer informatie kunt u deze partijen benaderen.