Procedures

Heeft u interesse in een kavel, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oost Gelre.

De kavel wordt vervolgens twee maanden voor u gereserveerd. Aan deze reservering zijn geen kosten verbonden. Voor afloop van deze reserveringstermijn dient u:
a. de getekende koopovereenkomst bij de gemeente te hebben ingeleverd of
b. een schriftelijk verzoek te hebben gedaan dat u de kavel in optie wenst te nemen tegen de wettelijke rente voor consumententransacties (op dit moment 2%) of
c. schriftelijk aan ons mede te delen dat u afziet van de bouwkavel.

Hebben wij na afloop van de reserveringstermijn niets van u ontvangen, dan is de reservering vervallen en komt de bouwkavel weer ter beschikking van de gemeente.

Optietermijn
De optietermijn is voor een periode van maximaal 6 maanden. U bent optierente verschuldigd vanaf de datum dat de reserveringstermijn afloopt tot de datum dat de getekende koopovereenkomst wordt ontvangen of dat u schriftelijk aan ons kenbaar hebt gemaakt dat de koop niet doorgaat.

Hebben wij binnen 6 maanden nadat de optie is ingegaan geen getekende koopovereenkomst van u ontvangen, dan vervalt de optie. U bent dan wel over die periode de optierente verschuldigd. Als u binnen deze termijn van 6 maanden de bouwkavel koopt, bent u geen optierente verschuldigd.

Burgemeester en wethouders kunnen naar aanleiding van een gemotiveerde en schriftelijk verzoek de optietermijn met maximaal 6 maanden verlengen.

Wijzigen van kavel
Tijdens de optieperiode kunt u nog van kavel wisselen indien u niet een van uw eerste voorkeuren in optie hebt gekregen. De termijn zoals hierboven omschreven gaat over op de nieuwe kavel waarop u optie wenst te krijgen. De periode dat u al optie had, wordt dan in mindering gebracht op de optieperiode op de nieuwe kavel. Zodra de koopovereenkomst ondertekend door u is ingeleverd, kunt u niet meer van kavel veranderen.