Op 16 juni start de inschrijving voor een bouwkavel aan de Looweg in Harreveld.

Verkaveling

Wilt u een woning bouwen in het plan “Woningbouw Looweg” in Harreveld, dan kunt u zich hiervoor nu inschrijven. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavels uw voorkeur uitgaat.

Inschrijving/loting

De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 16 juni 2021  en duurt tot en met dinsdag 29 juni 2021.  De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW.  Starters kunnen een korting van 10% op de grondprijs krijgen mits de kavel niet groter is dan 200 m2, ze niet ouder dan 35 jaar zijn en ze voor de eerste maal een eigen woning verkrijgen.

Bouwplannen

Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 8 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Herziening woningbouw Looweg Harreveld”  en beeldkwaliteitsplan “Erve ’t Loo”.

Vragen?

  • Heeft u nog vragen over de inschrijving of de uitgifte van de bouwkavels? Neemt u dan contact op met Irma Papen van de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 34 95.
  • Heeft u vragen over het bouwplan? Neemt u dan contact op met de afdeling Bouwen, tel. (0544) 39 36 00.