De gemeente Oost Gelre heeft de gronden en gebouwen aan de Schatbergstraat 82 in Lichtenvoorde in bezit. De gemeente wil op de plek van de voormalige St. Jozefschool een woonbuurt ontwikkelen.

Inwoners zelf d’ran

De gemeente wil door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) deze woonbuurt ontwikkelen. Dit betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject van A tot Z, van ontwerp tot en met realisatie, op zich neemt. Ook financieel. Eén van de voorwaarden is dat een inwoner die in het CPO meedoet, zelf gaat wonen in één van de nieuwe woningen.
De gemeente start daarom een prijsvraag. Met als doel een groep inwoners te kiezen die deze kar wil gaan trekken.

Wat is een CPO?

Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging, om gezamenlijk koopwoningen (nieuw of herstructurering) te realiseren. Deze vereniging met toekomstige bewoners is vanaf het begin tot en met het eind verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling. Het resultaat is een straat of wijk die goed past bij de wensen van de leefomgeving van de bewoners. Met als gevolg een hogere bewonerstevredenheid.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan dit CPO-project?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de uitvoering van een CPO. Hieronder een greep uit de voorwaarden:

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de sloop van het huidige pand en levert de grond kaal aan;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de plan-juridische voorbereiding;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de civieltechnische uitvoering, inclusief het bouwrijp maken van de grond;
  • De financiële verantwoordelijkheid van de uitvoering van het gehele project zijn voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • Er mogen 8 tot 12 woningen worden gerealiseerd;
  • Tenminste 80% van de woningen zijn gereserveerd voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • De prijzen van woningen kosten maximaal 405.000,– euro v.o.n. (maximale NHG);
  • De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfbewoning;
  • Mocht de prijsvraag geen haalbaar plan opleveren, dan behoud het college het recht om terug te gaan naar de raad met de vraag het besluit te nemen dat de gemeente zelf het projectmanagement uitvoert.

Deze en andere voorwaarden lichten we toe tijdens een informatieavond.

Reserveer alvast in uw agenda: 27 september 2023

Op woensdag 27 september 2023 organiseert de gemeente Oost Gelre een informatieavond over wat een CPO is en wat daar allemaal bij komt kijken. Van 19:00- 20:30 uur zijn inwoners van Oost Gelre die geïnteresseerd zijn om in een CPO deel te nemen van harte welkom. Ook mensen die een economische of maatschappelijke band hebben met Oost Gelre kunnen naar deze informatieavond komen.

Aanmelden informatieavond

Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor deze informatieavond. Dit doet u door het volgende formulier in te vullen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Frank Zuijdweg via f.zuijdweg@oostgelre.nl.